English

Gwahodd cynigion ar gyfer cronfeydd buddsoddi mewn twristiaeth

06/11/18 00:00:00

Gall busnesau twristiaeth yng Nghymru wneud cais yn awr am y rownd ddiweddaraf o gronfeydd buddsoddi mewn twristiaeth.

Mae Croeso Cymru yn chwilio am brosiectau syniadau mawr i wneud byd o wahaniaeth o ran cyflwyno Cymru fel cyrchfan y mae’n rhaid ymweld ag ef.

Mae’r thema eleni, ‘Blwyddyn Darganfod’, yn canolbwyntio ar y profiadau y gall pobl eu cael yma, gan wahodd ymwelwyr i archwilio a darganfod beth sy’n gwneud Cymru’n unigryw.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am gyllid yw dydd Gwener 23 Tachwedd. Ewch i wefan Busnes Cymru i gael gwybod mwy am gyllid twristiaeth a gwylio fideo byr am sut mae busnesau twristiaeth eraill wedi elwa o’r cyllid.

Cefnogir y Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF) a’r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF) drwy Raglen Datblygu Gwledig Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a gyllidir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD), a Llywodraeth Cymru.

undefined