English

Gwahodd ymwelwyr i archwilio Cymru yn ystod y Flwyddyn Darganfod

18/12/18 00:00:00

Bydd Llywodraeth Cymru’n dathlu’r Flwyddyn Darganfod yn ystod 2019 drwy wahodd ymwelwyr i archwilio beth sy’n gwneud Cymru’n unigryw.

Cynhaliwyd cyfres o sioeau teithiol y diwydiant twristiaeth yn ddiweddar i edrych ar sut gall ymgyrch ‘Croeso Cymru’ weithio gyda busnesau twristiaeth a phartneriaid yn ystod y Flwyddyn Darganfod a rhoi mwy o wybodaeth i fusnesau.

Mae’r cyflwyniadau a’r ffilmiau a ddangoswyd yn y sioeau teithiol ar gael yn awr ac mae posib eu lawrlwytho o wefan Busnes Cymru. Hefyd gall busnesau ddarllen y canllaw ymarferol i’r Flwyddyn Darganfod a chael gwybod mwy am sut i gymryd rhan.                        

Gall busnesau weld manylion am gynlluniau cyllido diweddar a rhai o’r prosiectau rhanbarthol sydd wedi cael buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru drwy lawrlwytho llyfrynnau’r Diweddariad Buddsoddi Rhanbarthol.

 

undefined