English

Gwahoddiad i ddigwyddiad Y Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP)

25/09/17 00:00:00

undefined

11 Hydref 2017 – Stadiwm Dinas Caerdydd – 10:00-15:00

Mae hwn yn gyfle perffaith i chi ddysgu mwy am yr hyn gall KTP ei wneud i chi, a chlywed oddi wrth gwmnïau sydd wedi elwa ar y rhaglen hon.

Bydd Julie James AC, Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth yn agor y digwyddiad a fydd yn cynnwys:

 Cyflwyniad i KTP

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad, cadwch eich lle yma.

Mae KTP yn rhaglen a weithredir ledled y DU sydd wedi bod yn helpu busnesau ers dros 40 mlynedd, i wella eu cystadleurwydd a’u cynhyrchiant trwy ddefnyddio gwybodaeth, technoleg, a sgiliau yn well, sydd ar gael yn sylfaen gwybodaeth y DU.