English

Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (BOSS)

25/01/17 00:00:00

undefined

Mae’r Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (BOSS) yn darparu ystod eang o gyrsiau ar-lein a chymorth i fusnesau, sydd â chynnwys sy’n addas i’r rhai sy’n cymryd eu camau cyntaf mewn busnes a’r rhai sy’n ceisio sbarduno twf eu busnes.

Mae’r cyrsiau am ddim sydd ar gael trwy BOSS, megis y cwrs ‘Deall eich marchnad’, yn defnyddio amrywiaeth eang o nodweddion gan gynnwys fideo-diwtora, ymarferion y gellir eu lawrlwytho a thasgau rhyngweithiol i gynorthwyo eich dysgu.

Mae BOSS yn cynnig y cyfle i chi drafod yn fyw â rhith-diwtoriaid i’ch helpu gydag unrhyw gwestiynau sydd gennych. Mae’r fforymau ar-lein yn cynnig cyfleoedd i rwydweithio a’r gallu i gysylltu â phobl o’r un meddylfryd ledled Cymru.

Ar ddiwedd pob cwrs gallwch wneud asesiad byr i gadarnhau yr hyn yr ydych wedi’i ddysgu a chael Bathodyn Agored BOSS i gydnabod eich cyflawniad, a gallwch ei rannu â busnesau, cydweithwyr a ffrindiau drwy Facebook, Twitter a chyfryngau cymdeithasol eraill.

Mae BOSS ar gael drwy'r dydd, bob dydd, felly gallwch ei ddefnyddio lle bynnag y byddwch – mewn caffi, wrth deithio gyda theclyn tabled neu ar eich cyfrifiadur gartref. Ewch i www.business.wales.gov.uk/boss i gael rhagor o wybodaeth.