Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/LanguageSwitcher.cshtml)

Gwefan newydd y fforwm yn llawn gwybodaeth ddefnyddiol

23/05/16 00:00:00

undefined

Bydd busnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn falch o gael gwybod bod gwefan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr wedi’i hailwampio er mwyn rhoi gwedd newydd, ffres iddi.

Mae’r wefan wedi’i datblygu ymhellach er mwyn ei gwneud yn haws defnyddio ac er mwyn ei gwneud yn fwy addas ar gyfer dyfeisiau symudol. Gall busnesau sydd wedi’u lleoli yn y fwrdeistref sirol gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r fforwm busnes a sut i ymuno, a gall aelodau presennol gael gafael ar wybodaeth ynglŷn â hyrwyddo eu busnesau a’u gwasanaethau, gan fod adran benodol ar gyfer cynigion Aelod i Aelod ar gael.

Mae gan www.bridgendbusinessforum.co.uk amrywiaeth o nodweddion defnyddiol, gan gynnwys cyfeirlyfr busnes chwiliadwy, rhestrau o ddigwyddiadau busnes, eitemau newyddion, blog, oriel a fforwm rhyngweithiol, â phob un wedi’i gynllunio i gefnogi busnesau o bob maint ac o bob sector, i dyfu ac i ddatblygu.

Mae’r wefan hefyd yn cynnig gwybodaeth ynglŷn â sut i gofrestru ar gyfer y gwobrau uchel eu bri - Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2016. Ceirffurflenni cais y mae modd eu lawrlwytho, y meini prawf mynediad ac awgrymiadau ynglŷn â sut i gwblhau ffurflen gais llwyddiannus ar y wefan!

Meddai Ian Jessopp, Cadeirydd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae’r wefan newydd yn gyfleuster gwych, nid yn unig ar gyfer aelodau o’r fforwm, ond hefyd ar gyfer y gymuned fusnes ehangach.

“Mae cyfle i aelodau a’r rhai nad ydynt yn aelodau fel ei gilydd, weld a chadw lle ar gyfer amrywiol ddigwyddiadau busnes ar-lein ac i ychwanegu manylion cyswllt eu cwmni, sy’n cysylltu â’u gwefan nhw eu hunain. Mae’r adran newyddion yn rhoi’r newyddion diweddaraf i gwmnïau ynglŷn ag unrhyw ddatblygiadau a mentrau busnes a all fod yn berthnasol iddynt.

“Mae’n adnodd defnyddiol sy’n cynnig gwybodaeth gynhwysfawr ar gyfer busnesau sydd wedi’u lleoli ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a’r cyffiniau, neu fusnesau sy’n bwriadu lleoli eu hunain yn yr ardal hon. Rwy’n gobeithio y bydd cwmnïau yn achub ar y cyfle i edrych ar y wefan a manteisio i’r eithaf ar y wybodaeth sydd ar gael.”

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ynglŷn â Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr drwy ddilyn @Bridgendforum ar Twitter ac ar Facebook https://www.facebook.com/bridgendbusinessforum/