English

Gweithdai hyfforddiant am ddim ar gyfer busnesau bwyd

09/04/18 00:00:00

Gall busnesau lleol ddysgu sut y gallant ddenu selogion bwyd i heidio at eu cynnyrch mewn gweithdai twristiaeth bwyd AM DDIM sy'n cael eu trefnu yn Ne Cymru.

Mae dau weithdy 'Sut i hyrwyddo twristiaeth bwyd' ar y ddewislen ar gyfer busnesau sy'n prynu, gweini neu werthu bwyd a diod sy'n gynnyrch Cymru.

Darganfyddwch werth twristiaeth bwyd i Gymru, yr economi leol a'ch busnes, a darganfyddwch fwy am brydau rhanbarthol yng Nghymru, sut i ddod o hyd i fwyd a diod lleol, a sut i wella profiad cwsmeriaid.

Yn rhan o brosiect ‘Cymru.Cyrchfan Fwyd', mae'r gweithdai yn cael eu cyflwyno gan Lantra mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Chyngor Abertawe.

Am ragor o wybodaeth ac i archebu lle, cliciwch ar ddyddiad ac amser eich gweithdy dewisol, neu ffoniwch 01656 815084.