English

Gweithdy Cyfryngau cymdeithasol ar gyfer eich busnes

25/09/17 00:00:00

undefined

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn eich gwahodd i ymuno â nhw yn y gyfres ddiweddaraf o weithdai hanner diwrnod ynghylch cyfryngau cymdeithasol, gyda’r cyflwynydd, Austin Walters, Rheolwr Gyfarwyddwr, Ap Digital.

Mae’r gweithdai rhyngweithiol hyn yn rhoi’r cyfle i chi ymgyfarwyddo â’r tueddiadau a thechnegau diweddaraf i hyrwyddo eich busnes trwy ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol.

Bydd y gweithdai yn cwmpasu:-

 

10  Hydref 2017 – Beth yn union yw Instagram a pham y dylech chi ei ddefnyddio?

6 Rhagfyr 2017 – Y strategaeth ddigidol ar-lein ar gyfer 2018

30 Ionawr 2018 – Tactegau LinkedIn a LinkedIn Uwch


Mae manylion y digwyddiad fel a ganlyn:


Cyflwynydd: Austin Walters, Rheolwr Gyfarwyddwr, AP Digital


Amser: 09am i ddechrau am 09.30 tan 12.30pm


Manylion y lleoliad: Coleg Penybont, Campws Heol y Frenhines, Ystâd Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr.

 

Cadwch eich lle ymlaen llaw:

Sut i gadw lle: E-bost: business@bridgend.gov.uk(mae cadw lle yn hanfodol).

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â: Mary Pope ar 01656 815320 neu anfonwch neges e-bost at: mary.pope@bridgend.gov.uk

undefined