English

Gweithdy Ysgogi Newid Cyflymu Busnesau Cymru

23/06/16 00:00:00

undefined

Gweithdy Ysgogi Newid Cyflymu Busnesau Cymru

Cost: Am ddim

Bydd y pynciau a fydd yn cael eu trafod yn y digwyddiad hwn yn cynnwys:

Y cyfan yn cael ei gyflwyno mewn ffordd di-jargon a hawdd ei ddeall.

Peidiwch a cholli’r cyfle gwerthfawr hwn i gael syniad da iawn o’r fantais gystadleuol sydd ar gael drwy gysylltiad band eang cyflymach a thechnoleg newydd.

6 Medi 2016, 10:00 - 12:30
Business in Focus (Bridgend), Tondu, CF32 9BS

http://bit.ly/1QDGaWB