English

Gwella sgiliau eich gweithlu drwy’r rhaglen ‘metal’

09/08/17 00:00:00

undefined

Mae Addysg, Hyfforddiant a Dysgu am Ddeunyddiau a Gweithgynhyrchu (metal) yn brosiect sy’n cael ei arwain gan y galw yn y diwydiant. Y nod yw gwella sgiliau mwy na 360 o bobl ym maes Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch drwy ddarparu cyrsiau byr 10 credyd ar lefel 4 ac uwch. Mae metal yn brosiect addysgu wedi ei seilio yn y gweithle. Mae’n canolbwyntio ar fodiwlau hyfforddi technegol i fynd i’r afael â’r diffyg sgiliau a rhoi i’r diwydiant y sgiliau sy’n ofynnol er mwyn ffynnu mewn sector a arweinir gan wybodaeth.

Mae metal wedi’i leoli yn Ysgol Peirianneg Prifysgol Abertawe, adran sy’n un o’r 10 gorau am Beirianneg yn y DU ac sydd wedi ennill enw da yn rhyngwladol am ei rhagoriaeth.

Mae metal yn cynnig cyfres o Gymwysterau Credydau y gellir eu defnyddio tuag at ddatblygiad proffesiynol, yn ogystal ag addysg bellach os dymunir hynny.

Bu modd creu metal yn sgil £1.1 miliwn o’r Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd a gafwyd drwy Lywodraeth Cymru.

Beth yw’r buddion?

Bydd eich Cymhwyster Credydau ar lefel academaidd a gydnabyddir yn Ewrop. Gallwch ei ddefnyddio:

Gan fod y cyrsiau yn cynnig credydau, gellir eu defnyddio mewn addysg bellach ac ennill cymwysterau addysg uwch. Mae metal yn cynnig llwybr i ddysgwyr proffesiynol symud ymlaen i wneud gradd yn rhan-amser a hyd yn oed i wneud doethuriaeth lawn.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i: http://www.project-metal.co.uk/contact

      undefined     undefined