English

Gwneud Treth yn Ddigidol

31/01/19 00:00:00

undefined


Dyddiad: Dydd Mercher, 27 Chwefror 2019

Amser: 8:30am ar gyfer 09am tan 11am

Lleoliad: Gwesty a Sba Best Western Heronston, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 5AW

Cost: Am ddim (yn cynnwys paned)

Siaradwr: Richard Goddard, Pennaeth Treth a Rhanbarth De Cymru, Cyfrifwyr Baldwins

Gwneud Treth yn Ddigidol

Mae Gwneud Treth yn Ddigidol (GTDd) yn fenter llywodraeth gan CThEM sy’n dechrau ar 1af Ebrill 2019. Gyda dim ond ychydig wythnosau i fynd tan y dyddiad hwnnw, bydd rhaid i bob busnes uwchlaw’r trothwy TAW o £85k gyflwyno eu cofnodion yn ddigidol oherwydd ni fydd cofnodion papur yn cael eu derbyn mwyach.                          

Bydd Richard yn rhannu gwybodaeth hanfodol ag aelodau’r fforwm ac yn dweud beth sydd raid i chi ei wneud nawr er mwyn paratoi ar gyfer GTDd. Hefyd bydd yn trafod cyfrifiadura cwmwl, meddalwedd newydd a sut bydd GTDd yn effeithio arnoch chi a’ch busnes.

Sut i archebu: E-bost: business@bridgend.gov.uk (archebu’n hanfodol) neu ewch i: www.bridgendbusinessforum.co.uk a chlicio ar ‘Digwyddiadau’.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: Mary Pope ar 01656 815320 neu e-bost: mary.pope@bridgend.gov.uk