English

Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2018 ar agor nawr!

10/05/18 00:00:00

Tynnu sylw at eich busnes

Gallwch enwebu eich busnes yn awr ar gyfer amrywiaeth eang o gategorïau sydd wedi’u creu i gydnabod hufen sector busnes ffyniannus Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae categori newydd sbon eleni hefyd, i gydnabod gwaith rhagorol cyfrifwyr a chwmnïau ariannol a chyfreithiol. Bydd cystadleuaeth gref am y wobr yma, ‘Busnes gwasanaethau proffesiynol y flwyddyn’ gyda sector gwasanaethau proffesiynol Pen-y-bont ar Ogwr yn rhan flaenllaw o’r diwydiant.

Enwebwch eich busnes yn unrhyw rai o’r categorïau hyn:

Bydd cyfle i enillydd pob categori ennill y wobr fawr, sef ‘Gwobr Busnes y Flwyddyn Pen-y-bont ar Ogwr’

Peidiwch oedi, anfonwch eich enwebiadau nawr!

 

undefined