Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/LanguageSwitcher.cshtml)

Gwobrau’r Frenhines am Fenter

23/06/16 00:00:00

undefined

Sefydlwyd Gwobrau’r Frenhines am Fenter yn 1966 yn wreiddiol ac maent wedi eu datblygu dros y blynyddoedd i’w ffurf bresennol, sef tri chategori o wobrau i gydnabod cyflawniadau rhagorol cwmnïau yn y DU.

Gwahoddir cwmnïau yn y DU i wneud cais ar gyfer cylch 2017 o’r gwobrau yn y meysydd arloesedd, masnach ryngwladol a datblygu cynaliadwy. Er mwyn bod yn gymwys, rhaid i’ch sefydliad (busnes neu gwmni dielw):

Caniateir i gwmnïau wneud cais mewn mwy nag un categori, ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini prawf penodol ym mhob un o’r tri chategori. Ceir gwneud cais yn rhad ac am ddim, a rhaid llenwi a chyflwyno’r holl ffurflenni ar-lein erbyn 2 Medi 2016.

Bydd sefydliadau sy’n cyflwyno ceisiadau llwyddiannus yn derbyn y wobr gorfforaethol am bum mlynedd. Yn ogystal â hyn, cânt hedfan baner Gwobr y Frenhines yn eu prif safle a defnyddio’r Emblem ar eu papur swyddfa, eu gwaith hysbysebu a’u nwyddau trwy gydol cyfnod y wobr.

Mae enillwyr blaenorol wedi dweud y bu buddion cadarnhaol i’w busnesau gan gynnwys cydnabyddiaeth fyd-eang, rhagor o sylw yn y cyfryngau a hwb i ysbryd y gweithwyr yn y gweithle.

I weld a ydych yn gymwys ac i wneud cais ar-lein, ewch i www.gov.uk/queensaward