English

Halo Leisure yn cynnig cyfle cyffrous i aelodau’r fforwm

18/12/18 00:00:00

undefined

Fel aelod o’r fforwm gallwch elwa o gael Halo Leisure yn ymweld â’ch busnes i roi archwiliad iechyd cyffredinol i’ch staff gyda thechnoleg corffmetreg flaenllaw.

Mae posib archebu sesiynau sy’n rhoi cyfle i staff sefyll ar y peiriant Boditrax, creu cyfrif mewngofnodi, a derbyn ystadegau corffmetreg i’w cyfrif e-bost.  

Mae Boditrax yn mesur pethau fel braster a màs y cyhyrau a hefyd màs yr esgyrn neu Gyfradd Metabolaeth Waelodol. Mae hefyd yn dweud wrthych chi beth yw eich oedran metabolaeth, sy’n golygu’r oedran mae eich corff chi’n gweithio arno.

Yn ogystal, mae Halo’n cynnig cyfle i aelodau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr gael aelodaeth gorfforedig am bris is i’w staff a chynnig arbennig yn ystod mis Rhagfyr yn rhoi chwe mis o aelodaeth am ddim ond £5. Am fwy o wybodaeth am aelodaeth gorfforedig neu gostau ac argaeledd dadansoddiad Boditrax, cysylltwch â helen.o’keefe@haloleisure.org.uk neu ffoniwch 01656 678865.

undefined