English

Hoffem gael eich barn chi ar ‘Gwerthu Cymru i’r Byd!’

09/08/17 00:00:00

 undefined

Mae Pwyllgor Cynulliad Cenedlaethol Cymru dros yr Economi, Seilwaith a Sgiliau wrthi’n cynnal ymgynghoriad gyda rhanddeiliaid allweddol yng Nghymru o’r enw ‘Gwerthu Cymru i’r byd’.

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn chwilio am farn ei aelodau er mwyn cyfrannu at yr ymgynghoriad.

Dywedodd Ian Jessopp, Cadeirydd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr: “Rydym yn gobeithio y bydd aelodau’r Fforwm, sy’n rhanddeiliaid o bwys yn economi Cymru, yn rhannu eu barn â ni am y materion a amlinellwyd gan y pwyllgor.

“Hoffem ddrafftio ymateb cynhwysfawr, sy’n ymdrin â’r materion hynny o safbwynt ein haelodau a chyflwyno’r wybodaeth hon i’r pwyllgor, i fod yn llais ar y cyd ar gyfer y gymuned fusnes ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.”

Mae’r pwyllgor yn ystyried y materion canlynol:

A wnewch chi anfon eich sylwadau i business@bridgend.gov.uk erbyn dydd Gwener 18 Awst er mwyn inni gasglu’r wybodaeth ynghyd erbyn dyddiad cau tynn y pwyllgor.

undefined    undefined