English

Hysbysiad Busnes – ydych chi wedi gweithredu’r newid?

10/05/18 00:00:00

Ar 1 Ebrill 2018 cynyddodd yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol a’r Cyflog Byw Cenedlaethol:

Am fwy o wybodaeth am gyfraddau’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol a’r Cyflog Byw Cenedlaethol ewch i wefan GOV.UK.