English

Hysbysiad gan Network Rail – Gwaith peirianyddol dros y Nadolig

21/12/16 00:00:00

undefined

Bydd Network Rail yn gwneud rhaglen waith enfawr yn ardal Caerdydd dros y Nadolig – yn rhan o’n Cynllun Uwchraddio Rheilffyrdd. Mae’r gwaith hwn yn rhan o’r prosiect £300 miliwn i adnewyddu signalau ardal Caerdydd a bydd yn moderneiddio’r rheilffordd yng Nghaerdydd a’r Cymoedd, gan alluogi’r potensial i fwy o wasanaethau redeg ar y rhwydwaith yn y dyfodol.

Newidiadau i wasanaethau

O ganlyniad i’r gwaith moderneiddio, bydd newidiadau i wasanaethau teithwyr a bydd llawer o fysiau yn rhedeg yn hytrach na threnau rhwng Casnewydd, Pen-y-bont ar Ogwr, y Cymoedd a Chaerdydd yn hwyr ar Noswyl Nadolig hyd at ddydd Llun 2 Ionawr.

Ceir hefyd newidiadau i’r gwasanaethau i mewn ac allan o Paddington, Llundain gyda’r gwasanaethau yn cael eu dargyfeirio trwy Ealing Broadway. Rydym yn gweithio’n agos â Threnau Arriva Cymru, Rheilffordd y Great Western a Threnau Cross Country i gynghori teithwyr i gynllunio ymlaen llaw trwy: www.nationalrail.co.uk/Christmas and www.arrivatrainswales.co.uk/Christmas2016.  

Mae ymgyrch gyfathrebu gynhwysfawr ar droed gan Network Rail i roi gwybod i deithwyr y gallai eu teithiau gael eu heffeithio dros y Nadolig.

Gallwch hefyd ddilyn diweddariadau Nadolig Network Rail ar y cyfryngau cymdeithasol, ar Twitter (@NetworkRailWAL) gan ddefnyddio’r hashnod #ChristmasWorks