English

Lansio gwasanaeth prentisiaethau newydd i gyflogwyr

10/10/18 00:00:00

Mae gwasanaeth newydd wedi lansio i fusnesau sydd eisiau recriwtio prentisiaid i wella sgiliau eu gweithlu.

Mae’r Ffederasiwn Hyfforddi Cenedlaethol ar gyfer Cymru (NTFW) wedi recriwtio tîm o arbenigwyr i wneud y broses yn haws i gyflogwyr weithio gyda Rhaglen Prentisiaid Llywodraeth Cymru.              

Yn cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop, nod y tîm yw cynyddu nifer y cyflogwyr sy’n recriwtio prentisiaid. Darllen mwy: https://www.ntfw.org/new-apprenticeships-service-launched-for-employers/

undefined