English

Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wella cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer pobl anabl

10/10/18 00:00:00

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan ymrwymiadau allweddol yn ei Chynllun Cyflogadwyedd i wella cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer pobl anabl.

Gyda dim ond 45 y cant o bobl anabl mewn oedran gweithio mewn cyflogaeth ar hyn o bryd, mae nifer mwy o bobl anabl yn methu cael neu gynnal cyflogaeth o gymharu â phobl heb anabledd.            

Mae Llywodraeth Cymru’n bwriadu cynyddu nifer y cyflogwyr sy’n creu gweithleoedd cynhwysol a chefnogol i bobl anabl a’r rhai â chyflyrau iechyd tymor hir. Darllen mwy: https://bit.ly/2OcKFtW

undefined