Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/LanguageSwitcher.cshtml)

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr a Chymdeithas Allforwyr Cymru yn eich gwahodd i ymuno â nhw yn eu digwyddiad brecwast ym Mhen-y-bont ar Ogwr!

01/09/16 00:00:00

undefined  undefined

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr a Chymdeithas Allforwyr Cymru yn eich gwahodd i ymuno â nhw yn eu digwyddiad brecwast ym Mhen-y-bont ar Ogwr!

Cyfleoedd i Allforwyr Cymru yn sgil Gadael yr UE

Dyddiad: Dydd Iau 27 Hydref 2016

Amser: 8.20am ar gyfer 9am tan 10am

Lleoliad: Canolfan Waterton, Ystad Ddiwydiannol Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 3WT

Cost: Am ddim (gan gynnwys te a choffi a brecwast)

Bedwar mis ar ôl y penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd, bydd ein panel o arbenigwyr busnes yn trafod y sefyllfa sydd ohoni ac yn canolbwyntio ar y cyfleoedd y maen nhw’n eu gweld ar gyfer allforwyr Cymru.

Mewn sesiwn holi ac ateb, bydd y panel busnes arbenigol yn rhannu eu safbwyntiau â chi ar y materion sy’n effeithio ar eich busnes fwyaf yn sgil canlyniad refferendwm yr UE.

Mae Cymdeithas Allforwyr Cymru yn ymgorffori’r sefydliad Gorllewin Cymru blaenorol ac yn ceisio creu cyfleoedd rhwydweithio i fusnesau mawr a bach yng Nghymru i annog masnach ryngwladol, i helpu gyda datblygiad proffesiynol parhaus ac i ddatblygu perthynas gefnogol gyda chymorth y llywodraeth a sefydliadau sy’n gwneud penderfyniadau.

I gael rhagor o wybodaeth am Gymdeithas Allforwyr Cymru, cliciwch yma.

Sut i archebu lle::

I gadw’ch lle yn y digwyddiad, anfonwch e-bost i business@bridgend.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Mary Pope ar: (01656) 815320 neu fel arall anfonwch e-bost i mary.pope@bridgend.gov.uk

Fforwm Busnes Pen-y-bont Yr Ogwr Dyddiadur Bigwyddiadau Busnes 2016

23 Medi 2016

Seremoni wobrwyo a chinio blynyddol Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr

Gwesty Coed y Mwstwr, 7pm ar gyfer 7.30pm tan 11.30pm Cost: £50+TAW y pen,

Byrddau o 10 ar gael. Llywyddir gan Gyflwynydd y BBC, Sian Lloyd

Prif noddwr: ROCKWOOL UK

 

28 Medi 2016

Diweddariad cyfreithiol ar y gyfraith cyflogaeth – hydref 2016

Canolfan Waterton, Ystad Ddiwydiannol Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr, 8.30am ar gyfer 9 tan 11am

Mewn partneriaeth â Chanolfan Ansawdd Cymru a Chyfreithwyr Berry Smith

 

29 Medi 2016

Seminar seiberddiogelwch a diogelu data

Canolfan Waterton, Ystad Ddiwydiannol Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr, 8.30am ar gyfer 9 tan 11am

Mewn partneriaeth â Banc Barclays a Chyfreithwyr Berry Smith

 

27 Hydref 16

Cymdeithas Allforwyr Cymru (WEA), digwyddiad Pen-y-bont ar Ogwr

Canolfan Waterton, Ystad Ddiwydiannol Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr, 8.30am ar gyfer 9 tan 11am

 

16 Tachwedd 2016

Brecwast busnes gwib-rwydweithio

Gwesty a Sba Heronston, Pen-y-bont ar Ogwr, 7.30am ar gyfer 8am tan 10am

 

22 Tachwedd 2016

Digwyddiad AD: seminar brecwast ar sgiliau trafod

Gwesty Coed–y-Mwstwr, 08.30 ar gyfer 9am - 11am

Mewn partneriaeth â Chyfreithwyr Hugh James

 

23 Tachwedd 2016

Gweithdy hanner diwrnod ynglŷn â chyfryngau cymdeithasol mewn busnes:

LinkedIn: datblygu strategaeth cyfryngau cymdeithasol ar gyfer eich busnes.

Hyfforddiant ymgysylltu, 1C Morien House, Bennett Street, Ystad Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr, 9am ar gyfer 09.30 tan 1pm

Cyflwynir gan Austin Walters, Rheolwr Gyfarwyddwr, APDigital

 

16 Rhagfyr 2016

Cinio Nadolig Blynyddol Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr

Gwesty Coed-y-Mwstwr, hanner dydd ar gyfer 12.30pm tan 3pm Cost: £40+TAW y pen. Byrddau o 10 ar gael. Gyda siaradwr gwadd Sean Collins.