English

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, yn eich gwahodd chi i ymuno a nhw yn eu digwyddiad lansio ym Mhen-y-bont ar Ogwr i ddathlu diwrnod rhyngwladol y Merched!

27/02/19 00:00:00

Dyddiad: Dydd Iau 7 Mawrth 2019

Amser: 6pm tan 9pm

Lleoliad: Gwesty Coed-y-Mwstwr, Llangrallo, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 6AF

Cost: £10.00 + TAW y pen (yn cynnwys canapes a lluniaeth)

Cerdded yn fy esgidiau i

Os ydych chi’n fenyw sydd eisiau bod yng nghwmni menywod eraill tebyg ym myd busnes i’ch helpu chi i sefydlu neu gyflymu eich twf, I AM WOMAN yw’r lle i fod!

Bydd y noson yn dechrau gyda derbyniad rhwydweithio carped coch gyda choctels a chanapes.

Rydyn ni wedi trefnu i ferched hynod lwyddiannus ym myd busnes fod yn bresennol. Bydd llysgenhadon yn cynrychioli 100 Uchaf Menywod Busnes Cymru yn bresennol, gan gynnwys detholiad eang o siaradwyr sy’n awyddus i rannu eu Cyngor Busnes Doeth gyda chi.

Byddwch yn rhwbio bysedd traed gyda merched tebyg o fyd busnes a fydd wedi cyffroi cymaint â chi am fod yno i wneud busnes ar y noson! Rydyn ni’n eich gwahodd chi i wisgo’r esgidiau sy’n eich diffinio chi!

Sut i archebu: E-bost: business@bridgend.gov.uk neu ewch i: www.bridgendbusinessforum.co.uk (archebu’n hanfodol)

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: Mary Pope ar 01656 815320 neu e-bost: mary.pope@bridgend.gov.uk

 

undefined