English

Mae Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2018 ar agor nawr ac mae’r enwebiadau’n llifo i mewn!

05/06/18 00:00:00

Mae Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2018 ar agor nawr, gan gynnig cyfle gwych i fusnesau lleol o bob maint ddathlu rhagoriaeth a thynnu sylw at eu llwyddiant.                                  

Gwahoddir enwebiadau ar gyfer naw categori, gan gynnwys busnes newydd y flwyddyn, entrepreneur y flwyddyn, a busnes arloesol y flwyddyn. Penllanw’r noson wobrwyo fydd enwi prif fusnes y flwyddyn Pen-y-bont ar Ogwr!

Mae manylion llawn, gan gynnwys ffurflenni cais a chyngor ar sut i gyflwyno enwebiad, ar gael yn www.bridgendbusinessforum.co.uk. Y dyddiad cau ar gyfer yr enwebiadau yw 5pm ddydd Gwener 6 Gorffennaf.