English

Mae Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn dadlennu Cynllun Twf Diwydiannol

26/02/19 00:00:00

Mae Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi dadlennu ei Chynllun Twf Diwydiannol ac Economaidd ar gyfer De-ddwyrain Cymru er mwyn gwella cynhyrchiant a ffyniant yn y dyfodol ar draws de-ddwyrain Cymru. Mae'r cynllun yn ymateb i'r heriau dynamig y bydd y rhanbarth yn eu hwynebu dros yr ugain mlynedd nesaf ac yn cynnwys y canlynol:

Mae'r cynllun yn targedu cymorth at sectorau yn strategol er mwyn iddynt dyfu a ffynnu, gan gynnwys y canlynol:

Gellir gweld manylion llawn y cynllun ar wefan Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

undefined