English

Mae’r PopUp Business School yn dychwelyd i Ben-y-bont ar Ogwr!

26/02/19 00:00:00

Mae’r PopUp Business School, sydd yn rhad ac AM DDIM, yn dychwelyd i Ganolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr o ddydd Llun 25 Mawrth tan ddydd Gwener 29 Mawrth rhwng 10am a 3pm.

Mae'r cwrs busnes yn rhad ac am ddim ac yn dangos ffyrdd ymarferol o roi syniad busnes ar waith, waeth ble rydych chi ar eich taith busnes. Byddwch yn dysgu dull gwahanol o ddatblygu busnes mewn amgylchedd hwyliog ac ymarferol gyda phrif ysgol fusnes amgen y DU.  

Mae lleoedd yn gyfyngedig felly mae'n rhaid cadw lle ymlaen llaw. Sicrhewch eich lle ar wefan y PopUp Business School.

undefined