English

Mae UGD yn lledaenu ychydig o hwyl yr wyl y Nadolig yma

17/11/16 00:00:00

undefined

Mae UGD yn lledaenu ychydig o hwyl yr wyl y Nadolig yma gyda raffl AM DDIM i holl aelodau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr.

O ddydd Iau 1 Rhagfyr 2016 ymlaen, cyfrwch i lawr y 12 diwrnod tan y Nadolig gydag UGD wrth iddyn nhw agor calendr adfent dyddiol i ddatgelu gwobrau cyffrous i chi a'ch staff.

Mae’r cynnig yma’n unigryw i aelodau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr. I gael mwy o wybodaeth neu i gymryd rhan, cliciwch ar y ddolen a rhoi eich enw, enw eich cwmni a chyfeiriad e-bost.

http://unitedgraphicdesign.com/twelve-days-christmas/

Nadolig Llawen gan United Graphic Design

Gallwch ymuno â Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn rhad ac am ddim, cliciwch yma i ymuno.

undefined