Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/LanguageSwitcher.cshtml)

Mentora Busnes Cymru

23/06/16 00:00:00

 

Welsh Government         ERDF - Europe & Wales investing in your future

 

Mae Rhaglen Fentora Busnes Cymru ar gyfer perchnogion busnesau sydd eisiau help i farchnata neu ehangu eu busnes, gweithredu newid yn eu busnes, neu angen ysbrydoliaeth i helpu i ddelio â her benodol.

Mae Busnes Cymru yn darparu gwasanaeth paru i Fusnesau yng Nghymru er mwyn iddynt ddod i gysylltiad â mentoriaid busnes profiadol a fydd yn rhannu eu gwybodaeth, yn rhoi arweiniad a phersbectif newydd ac yn gweithredu fel bwrdd seinio ar gyfer eich busnes.

Bydd mentor Busnes Cymru’n gallu cynnig y canlynol i chi:

Sut byddwch yn elwa o’r gwasanaeth 

Mae mentora llwyddiannus yn dibynnu ar eich ymrwymiad chi i’r berthynas fentora. Dyma rai o’r manteision:                    

Mae mentora Busnes Cymru yn wasanaeth am ddim. I fod yn gymwys ar gyfer Mentora fydd angen i’ch busnes newydd neu eich busnes presennol fod wedi ei leoli yng Nghymru.

Mae Busnes Cymru hefyd yn chwilio am bobl i fod yn fentoriaid yn rhan o’r cynllun hwn. Os ydych chi’n berson busnes profiadol sy’n deall anghenion busnesau bach a chanolig yng Nghymru ac yn dymuno cyfrannu at lwyddiant pobl eraill trwy rannu eich gwybodaeth a’ch profiad busnes, beth am ystyried mentora gwirfoddol trwy waith mentora Busnes Cymru?

Gall perchnogion busnes gofrestru yma i gael eu paru â mentor, neu i’r rhai hynny sydd â diddordeb mewn bod yn fentor, cofrestrwch yma.