Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/LanguageSwitcher.cshtml)

Moderneiddio Twnnel Hafren Gweithio ar eich cyfer chi.

10/08/16 00:00:00

 undefined

 

Mae Network Rail yn paratoi Twnnel Hafren, a adeiladwyd 130 o flynyddoedd yn ôl, ar gyfer y fflyd newydd o drenau trydan cyflymach, gwyrddach.

Bydd y twnnel ar gau am chwe wythnos o 12 Medi tan 21 Hydref 2016 er mwyn gosod y seilwaith trydaneiddio.

Sut bydd hyn yn effeithio ar fy nhaith?

Bydd y gwaith yn effeithio ar holl wasanaethau Great Western Railway (GWR) sy’n mynd trwy Dwnnel Hafren.

De Cymru a Llundain Paddington:

Dargyfeirio trwy gaerloyw gan ymestyn hyd teithiau hyd at 35 munud a gwasanaethau llai aml.

Caerdydd Canolog a Taunton (trwy Fryste Temple Meads):

Bydd bysiau yn lle trenau yn rhedeg I barcffordd bryste er mwyn cysylltu.

Caerdydd Canolog aHarbwr Portsmouth (trwy Fryste Temple Meads):

Bydd bysiau yn lle trenau yn rhedeg I barcffordd bryste er mwyn cysylltu.

Rydym ni’n cynghori teithwyr i wirio cyn teithio am gynlluniau ar gyfer teithiau penodol. Gallwch wirio eich taith trwy fynd i wefannau’r cwmnïau trenau, www.gwr.com/severntunnel2016 neu www.nationalrail.co.uk

Felly gwiriwch cyn i chi deithio ar: nationalrail.co.uk @nationalrailenq