English

Mulligan i gyhoeddi canolfan newydd mewn digwyddiad ym Mhen-y-bont ar Ogwr

28/09/16 00:00:00

Mae Mulligan Community, sefydliad dielw sy’n ceisio atal digartrefedd, yn cynnal digwyddiad arbennig i gyhoeddi lleoliad, cynlluniau ac amseroedd agor ar gyfer ei Ganolfan MC newydd i ddarparwyr gwasanaethau lleol.

Bydd Canolfan MC yn cynnig defnydd o amrywiaeth o gyfleusterau i ddarparwyr gwasanaethau, drwy gyfrwng ei safle hyfforddi, ei safle help, ei safle i deuluoedd, ei safle i fusnesau a chanolfan ymwelwyr,

Bydd AC Pen-y-bont ar Ogwr, Carwyn Jones, a thîm Mullgian Community yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Gwener 14 Hydref rhwng 10am a hanner dydd ar gyfer y digwyddiad cyhoeddi. Bydd manylion llawn am y ganolfan newydd ar gael a bydd hwn hefyd yn gyfle i sefydliadau lleol rwydweithio.

Mae Mulligan yn cynnig bwrdd arddangos am ddim i’r 35 sefydliad cyntaf i gofrestru. Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am y digwyddiad, neu archebu bwrdd arddangos am ddim, anfonwch e-bost i: info@mulligancommunity.org neu ffoniwch 01656 645480.