English

Mwy o gefnogaeth i fusnesau twristiaeth ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

31/01/19 00:00:00

undefined

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio mewn cydweithrediad â sefydliad Croeso Cymru er mwyn cynnal arolwg i ddatblygu bas data manwl gywir am natur a nifer y llety twristiaeth yng Nghymru.

Bydd yr wybodaeth o gymorth i’r cyngor a sefydliad Croeso Cymru ddiwallu anghenion yr ymwelwyr presennol yn well, darparu’r math addas o lety, a chadarnhau bod twristiaeth yn gyfrannwr arwyddocaol at yr economi leol.

I gymryd rhan, lawrlwythwch yr arolwg yma.

Hefyd bydd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnal digwyddiad Marchnata a Chyfryngau Cymdeithasol ar 21 Mawrth 2019 12pm – 3pm yng Nghlwb Golff Grove, Porthcawl, i dargedu busnesau twristiaeth yn benodol i ymuno â’r fforwm. Mae aelodaeth o’r fforwm am ddim ac mae’r manteision yn helaeth. Mae mwy o fanylion ar gael ar wefan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr.