Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/LanguageSwitcher.cshtml)

Myfyrwyr diweddaraf Clwb Sadwrn Ford yn graddio

21/04/16 00:00:00

undefined

Mae myfyrwyr diweddaraf y Clwb Sadwrn a gefnogir gan Ffatri Beiriannau Ford arloesol Pen-y-bont ar Ogwr wedi derbyn eu gwobrau graddio mewn cyflwyniad diweddar.

Am 12 bore Sadwrn yn olynol, bu disgyblion dawnus 14-16 oed yn derbyn hyfforddiant sylfaenol mewn peirianneg fecanyddol, gwaith trydan a niwmateg drwy gymorth cyfrifiadur fel rhan o raglen Clwb Sadwrn Ford.  

Ar ddiwedd cwrs diweddaraf y clwb, cyflwynwyd Gwobr Crest arbennig i Hazel Schurer o Dde-ddwyrain Cymru ar ôl iddi ddod yn ail yng nghystadleuaeth flynyddol Cynllun Addysg Beirianneg Cymru ar gyfer ‘Disgybl y flwyddyn mewn addysg uwchradd.’

Mae’r Clwb Sadwrn – un o’r clybiau hynaf o’i fath – wedi denu cannoedd o ddisgyblion o 75 o ysgolion ledled De Cymru dros y ddeunaw mlynedd ddiwethaf.
Mae’r rhaglen, sydd wedi’i lleoli yng Nghanolfan Dechnoleg Waterton ym Mhen-y-bont ar Ogwr, yn cynnig cyfle unigryw i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau gwerthfawr yn gweithio ochr yn ochr â pheirianwyr proffesiynol mewn cyfleuster hyfforddi pwrpasol gwerth £4 miliwn.
Anogir disgyblion sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa mewn peirianneg drydanol neu fecanyddol ar unrhyw lefel, boed alwedigaethol neu academaidd, i wneud cais ar gyfer cwrs nesaf Clwb Sadwrn Ford.

 
Gwahoddir ceisiadau gan ddisgyblion ym mlynyddoedd 10, 11 a 12, gyda dim ond 24 lle ar gael ym mhob rownd o’r rhaglen. Gellir cyflwyno ceisiadau ar-lein drwy www.satclub.control2k.co.uk