English

Mynediad i Waith

26/10/17 00:00:00

undefined

Cynllun gan Lywodraeth y DU yw Mynediad i Waith a gaiff ei gyflwyno gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) drwy’r Ganolfan Byd Gwaith sy’n rhoi cyngor a chymorth ymarferol i bobl anabl, p’un a ydynt yn gweithio, yn hunangyflogedig neu’n chwilio am waith.

Caiff Mynediad i Waith ei ddarparu lle bo angen cymorth neu addasiadau ar rywun y tu hwnt i addasiadau rhesymol y mae rhwymedigaeth gyfreithiol ar gyflogwr i’w darparu o dan y Ddeddf Cydraddoldeb.

Gall grant Mynediad i Waith helpu i dalu am gymorth ymarferol os oes gennych chi anabledd, cyflwr iechyd neu iechyd meddwl yn ogystal â’ch helpu:

Mae Mynediad i Waith ar gael yng Nghymru, yr Alban a Lloegr. I fod yn gymwys mae angen i chi fod yn 16 oed neu’n hŷn neu naill ai; ar fin dechrau swydd neu lwybr gwaith, mewn swydd â thâl neu’n hunangyflogedig.

Gall cytundebau ariannu Mynediad i Waith gwmpasu hyd at dair blynedd. Fel arfer, caiff adolygiadau eu cynnal bob blwyddyn i asesu a oes angen parhau i ariannu rhywun neu roi ragor o arian iddo.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Mae Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl ar wahân ar gael gan Mynediad i Waith.

Ewch i wefan Remploy am ragor o wybodaeth.

undefined