English

Pecyn cefnogi’r UE ar gyfer y sector bwyd ac amaethyddiaeth wedi’i lansio

30/07/18 00:00:00

Mae pecyn cefnogi newydd i helpu busnesau bwyd ac amaethyddol i ddatblygu sgiliau eu gweithlu a gwella eu gallu cystadleuol drwy ymchwil, gwyddoniaeth a thechnoleg wedi cael ei lansio. Mae cymwysterau pwrpasol, sgiliau a achredir gan y diwydiant a mynediad at ymgynghorwyr arbenigol ar gael drwy gyfrwng y pecyn hwn. Mae’r gefnogaeth yn cynrychioli’r buddsoddiad sylweddol mewn sgiliau ac ymchwil sydd ei angen i sbarduno’r sectorau hyn yn eu blaen.

undefined