English

Pecynnau cymorth ar gael ar gyfer mentrau cymdeithasol yng Nghymru

17/05/17 00:00:00

undefined

Mae SE-Assist yn fodel arloesol sy’n rhoi cyfle i fentrau cymdeithasol gael cyllid a chymorth gan fusnesau mawr.

Yn dilyn cylch buddsoddi llwyddiannus yng Nghymru y llynedd, mae SE-Assist yn lansio ail gylch buddsoddi yng Nghymru er mwyn cefnogi mentrau cymdeithasol uchelgeisiol.

Yn lansio ar 21 Ebrill 2017, yn cynnig y pecyn cymorth canlynol i fentrau cymdeithasol ar draws Cymru i’w helpu i dyfu:

undefined

- Benthyciadau di-log rhwng £10,000 a £30,000

- Mentor corfforaethol profiadol

- Mynediad at gasgliad o arbenigwyrGwneir penderfyniadau ar fuddsoddi cymdeithasol gan Bwyllgor Buddsoddi Cymdeithasol SE-Assist Cymru, a fydd yn penderfynu i bwy y dylid dyfarnu pecyn cymorth.

Bydd y cyfnod ymgeisio’n agor ar 21 Ebrill 2017 ac yn cau ar 31 Mai 2017.

Ewch i: www.se-assist.co.uk i gael rhagor o wybodaeth.