English

Pen-y-bont ar Ogwr ar y blaen gyda thechnoleg Cwpan y Byd

30/07/18 00:00:00

Oeddech chi’n gwybod bod y camerâu gafodd eu defnyddio i ddarlledu Cwpan Pêl Droed y Byd wedi’u gwneud ym Mhen-y-bont ar Ogwr? A dweud y gwir, mae Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfrifol am weithgynhyrchu amrywiaeth o gynhyrchion technolegol cwbl arloesol. Yn arwain y ffordd ym Mhen-y-bont ar Ogwr mae Canolfan Dechnoleg Sony UK ym Mhencoed. Nid yn unig mae Canolfan Dechnoleg Sony UK yn gweithgynhyrchu’r camera Sony 4K HDC-4300 cwbl fodern ond hefyd mae’n gartref i Raspberry PI, y cyfrifiadur maint cerdyn credyd sy’n ceisio annog sgiliau rhaglennu cyfrifiaduron ymhlith plant oedran ysgol, ac LED Roadway Lighting, cwmni sydd wedi ymrwymo i greu datrysiadau golau ynni effeithlon a chynaliadwy. Ewch i wefan Sony i gael gwybod am y dechnoleg sy’n cael ei chreu yng Nghymru.

undefined