English

Perchnogion newydd i westy hanesyddol Great House yn Nhrelales

10/03/17 00:00:00

undefined

Mae Gwesty’r Great House, sydd yn 470 mlwydd oed, yn Nhrelales ar fin croesawu perchnogion newydd sef Sanjeev Bhagotra a’i bartner Elinor Roberts i’r lleoliad Tuduraidd hanesyddol, wrth i’r perchnogion, Stephen a Norma Bond, sydd wedi bod yn berchen ar y gwesty ers cryn amser, ac sy’n aelodau o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, benderfynu ymddeol.

Mae’r gwesty moethus tair seren â 13 o ystafelloedd, sy’n cynnwys bwyty Leicester, yn gwbl wahanol erbyn hyn i’r adfail a oedd yn wynebu Mr a Mrs Bond yn 1985.  Roedd llawer o’r to yn eisiau, ac roedd yr adeilad rhestredig Gradd II bron iawn yn adfail ac roedd angen i’r perchnogion wneud llawer iawn o waith atgyweirio. 

30 mlynedd yn ddiweddarach mae’r perchnogion newydd Sanjeev ac Elinor yn mynd i westy sydd wedi ei weddnewid, a’r adeilad poblogaidd a moethus wedi datblygu enw rhagorol sydd wedi’i gydnabod gan aelodau o’r teulu brenhinol hyd yn oed, gan fod y Tywysog Siarl wedi aros yno deirgwaith.

Gan fod y ddau eisoes yn rhedeg ac yn berchen ar Court Colman Manor, gwesty poblogaidd 250 mlwydd oed a Bokhara Brasserie, sydd wedi ennill gwobrau, ychydig filltiroedd i ffwrdd, maent yn brofiadol iawn yn y diwydiant gwestai a gall Mr a Mrs Bond fod yn ffyddiog y bydd eu hetifeddiaeth mewn dwylo diogel.     

Mae Gwesty’r Great House a Court Colman Manor yn aelodau o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr ers cryn amser ac mae’r ddau westy yn lleoliadau poblogaidd sy’n cyfrannu llawer i’r economi leol ac rydym yn dymuno pob lwc i’r ddau gwpl â’u mentrau newydd.

Ceir rhagor o wybodaeth am Westy’r Great House yn: www.great-house-laleston.co.uk ac yn: www.court-colman-manor.com ar gyfer Court Colman Manor.