English

Pontydd i Waith 2 (BIW2)

25/01/17 00:00:00

undefined

Pontydd i Waith 2 (BIW2), prosiect cyffrous ar gyfer pobl economaidd anweithgar a di-waith ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, trwy ddarparu cyfleoedd i ddatblygu sgiliau, cael hyfforddiant a chymwysterau, gwirfoddoli a/neu gael lleoliadau gwaith. Mae’r prosiect wedi’i ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, a’i nod yw helpu dros 400 o bobl yn y fwrdeistref sirol erbyn diwedd 2017.

Cymhwysedd:

A ydych chi?

 

Os ydych yn ateb ‘ydw’ i’r cwestiynau hyn, efallai y gallwn ni eich helpu! Mae ein mentoriaid, ein hyfforddwyr sgiliau a’n swyddogion cyswllt cyflogaeth yma i’ch arwain drwy bob cam.

 

Sylw gan rywun sydd wedi cymryd rhan yn y rhaglen BIW2:

“Hoffwn ddiolch i BIW2 am roi’r hyder i mi gwrdd â phobl newydd, defnyddio cyfrifiadur, mynd am gyfweliad a bod yn llwyddiannus. Yn ogystal â hyn, mae dod i Borthcawl i gwrdd â’r tîm, dal y bws a mynd i’r gwaith am y tro cyntaf ers amser maith, wedi helpu yn fawr iawn.

“Rwyf i wedi cael cymaint o wahanol brofiadau mewn cyfnod mor fyr, o fis Rhagfyr hyd at nawr. Rwyf wedi defnyddio cyfrifiadur sydd wedi bod o gymorth i ennill fy nhystysgrif Diogelwch Bwyd a Hylendid (Lefel 2) sydd wedi fy helpu i gael math newydd o waith.

“Rwy’n teimlo’n fwy hyderus i gyfathrebu â mwy o bobl ac mae wedi rhoi’r hyder i mi gyflawni fy nodau.”

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen Pontydd i Waith 2, ffoniwch 01656 815317 neu anfonwch e-bost i: bridgesintowork2@bridgend.gov.uk. Gallech hefyd ddilyn y tîm ar Twitter @bridgendbridge2

undefined      undefined       undefined