English

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: Y Fargen Ddinesig ar gyfer 2017 a thu hwnt

25/09/17 00:00:00

undefined

 

Dydd Gwener 6 Hydref 2017

Coleg y Cymoedd, Campws Nantgarw, Heol y Coleg, Parc Nantgarw, Caerdydd CF15 7QY


Amserlen

7:30am - Cofrestru

8:00am - Dadl

9:00am - Diwedd (oddeutu)

Gwahoddir ymwelwyr i aros am goffi ac i rwydweithio, ar ôl iddo orffen yn swyddogol


Siaradwyr

Ben Cottam, pennaeth Materion Allanol Cymru, Ffederasiwn Busnesau Bach

Peter Fox, is-gadeirydd cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac arweinydd Cyngor Sir Fynwy


Trosolwg

Ymunwch â ni wrth i ni drafod gwahanol gyfleoedd i hybu busnesau a chyflymu twf ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.


Bydd cyllid y Fargen Ddinesig yn rhoi cyfle i’r rhanbarth – sy’n cynnwys y rhan fwyaf o Gymoedd y De, Casnewydd a Sir Fynwy – hybu sgiliau, cysylltiadau a chynlluniau adfywio.


Bydd Panel Arweinwyr ‘Insider’ yn trafod sut y gall y fargen ddinesig helpu busnes, a sut y gall cwmnïau gyfrannu at dyfu economi’r rhanbarth.


Bydd y drafodaeth yn cael ei sbarduno gan gwestiynau o’r gynulleidfa ar bynciau a allai gynnwys:

 

 

 

 

 

I gadw eich lle, ewch i:

https://www.insidermedia.com/event/cardiff-capital-region-the-city-deal-and-beyond-2017/register