English

Prosiect ymchwil Busnes Cymdeithasol Cymru

14/09/16 00:00:00

undefined

Yn 2014, comisiynodd Canolfan Cydweithredol Cymru gyfeiriadur o fusnesau cymdeithasol yng Nghymru a llunio adroddiad ‘Busnesau Cymdeithasol yng Nghymru: Cyflwr y Sector’. Roedd yr adroddiad yn dangos bod busnesau cymdeithasol yng Nghymru yn cyfrannu £1.7 biliwn i’r economi ac yn cyflogi tua 38,000 o bobl.

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru, prosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ac a ddarperir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru, ar fin dechrau ar brosiect ymchwil mawr i ddiweddaru’r cyfeiriadur busnesau cymdeithasol ac i asesu cyflwr presennol y sector. Mae llawer o bethau wedi newid ers 2014, a hoffai Busnes Cymdeithasol Cymru siarad â chynifer o fusnesau cymdeithasol â phosibl i gael syniad o faint y sector, eich uchelgeisiau ar gyfer eich busnes a’r heriau sy’n eich wynebu.

Bydd yr ymchwil newydd hwn yn ychwanegu at y data a gasglwyd yn hydref 2014 ac yn cael ei gynnal gan Wavehill. Bydd yn bwydo’n syth i Gyfeiriadur Busnes Cymru, gan roi cyfle gwerthfawr i’r busnesau cymdeithasol sy’n cymryd rhan ehangu eu marchnadoedd ac ennill contractau newydd. Bydd yr wybodaeth yn cael ei defnyddio hefyd i gyfrannu at ddatblygu polisi a gweithgarwch cymorth yn y dyfodol gan Ganolfan Cydweithredol Cymru a sefydliadau allanol eraill.

I gael rhagor o wybodaeth am gymryd rhan yn y prosiect ymchwil, cysylltwch ag Oliver Allies yng nghanolfan ymchwil Wavehill trwy anfon e-bost i oliver.allies@wavehill.com