English

ReNeuron yn gadarnhaol am ganlyniadau profion therapi bôn-gell i oroeswyr strôc

21/12/16 00:00:00

 undefined

Mae’r cwmni gwyddor bywyd ReNeuron ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi adrodd canlyniadau “calonogol iawn” yn y prawf clinigol diweddaraf i adennill symudiad yng nghymalau dioddefwyr strôc sydd wedi’u trin â’r therapi arloesol hwn sy’n seiliedig ar y bôn-gelloedd.

Mae’r busnes wedi adleoli o Surrey i Bencoed yn dilyn buddsoddiad ecwiti o £25 miliwn gan fuddsoddwyr sefydliadol, dan arweiniad Cronfa Fuddsoddi Gwyddorau Bywyd Cymru  Llywodraeth Cymru a reolir gan Arthurian Life Sciences.

Dangosodd ail gyfnod prawf Pisces o’i gelloedd CTX ar gyfer anabledd cronig a achoswyd gan strôc well symudiadau yn y breichiau.

Y nod oedd cyflawni newid amlwg mewn dau o’r 21 o gleifion a oedd yn derbyn triniaeth dros gyfnod o dri mis.

Nododd tri chlaf welliant dros gyfnodau amrywiol, ac o fewn blwyddyn i’r driniaeth roeddent yn gallu codi eitemau eto.

Hefyd, cafodd 15 o gleifion “ymateb clinigol arwyddocaol” ar o leiaf un o’r tair graddfa gyffredin a ddefnyddir i asesu gwelliannau ar ôl triniaeth.

Mae ReNeuron bellach yn bwriadu gwneud cais i awdurdodau rheoleiddio’r UD ac Ewrop i ddechrau prawf clinigol canolog ar hap, a reolir gan blasebo, ar gleifion sy’n byw ag anabledd ar ôl cael strôc.

Dywedodd yr Athro Syr Christopher Evans, cadeirydd a sylfaenydd Arthurian Life Sciences: “Rydym wrth ein boddau bod ReNeuron wedi cael canlyniadau mor galonogol o’i astudiaeth ddiweddaraf.

"Mae gan y driniaeth botensial aruthrol i gleifion a bydd y cwmni yn ffyddiog wrth ddechrau ar ei brawf nesaf.

Mae canlyniadau prawf Pisces II yn hwb fawr i wyddorau bywyd yng Nghymru hefyd.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: http://www.reneuron.com/