English

Rhannu eich barn am Gymhwyster Bagloriaeth Cymru

04/09/18 00:00:00

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Llywodraeth Cymru’n gofyn am farn cyflogwyr ar Gymhwyster Bagloriaeth Cymru.

Mae’r pwyllgor eisiau mesur dealltwriaeth cyflogwyr o’r cymhwyster, sut maent yn ei ystyried o gymharu â chymwysterau eraill, a’r gwerth maent yn ei roi iddo wrth recriwtio cyflogeion newydd.

Gallwch rannu eich safbwyntiau a’ch profiadau drwy ymuno â thrafodaeth ar-lein yma.

undefined