English

Rhowch hwb i’ch gallu i sicrhau arian a dylanwadu ar bobl

22/02/18 00:00:00

Rhowch hwb i’ch gallu i sicrhau arian a dylanwadu ar bobl

Gall arian grant fod yn elfen hanfodol o dwf a llewyrch Busnesau Bychain a Chanolig (BBaChau), ond mae llawer o fusnesau’n ei gweld yn her sicrhau'r arian hwn.

Caiff BBaChau lleol ddysgu sut mae gwneud ceisiadau llwyddiannus am arian grant yng ngweithdy ‘How to win funds and influence people’ gan Innovate UK a gynhelir rhwng 9am a 1:30pm ddydd Gwener 9 Mawrth yn Tramshed Tech, Caerdydd.

Bydd y dosbarth meistr hanner diwrnod yn rhoi gwybodaeth ar sut mae trosi syniadau gwych yn geisiadau deniadol, wedi eu cyflwyno’n dda, am grantiau.

Bydd arbenigwyr arloesol yn arwain y cwrs a fydd yn ar ddangos busnesau lleol sydd wedi gwneud ceisiadau llwyddiannus am arian grant Innovate UK. Bydd y digwyddiad yn trafod nodweddion cynigion grant da a gwael ac yn cynnig cyngor ymarferol ar y dulliau mwyaf effeithiol o ateb cwestiynau cais.

Innovate UK yw asiantaeth arloesi’r DU ac mae’n gyrru cynhyrchiant a thwf trwy gynorthwyo busnesau i wireddu potensial technolegau newydd, datblygu syniadau a’u gwneud yn llwyddiannau masnachol.

Mae’n gweinyddu Cronfa Her Strategaeth, sy’n cynnig ystod o gyfleoedd cyllido penodol a chyffredinol ar gyfer BBaChau sy’n torri tir newydd trwy’r DU.

Mae’r gronfa wedi ei chynllunio fel bod gwaith ymchwil ac arloesi yn ganolbwynt yn Strategaeth Ddiwydiannol y Llywodraeth, y'i nod yw rhoi hwb i gynhyrchiant a grym pobl i ennill arian trwy'r DU.

I ddysgu mwy ac i fynegi diddordeb ar gyfer y digwyddiad, cliciwch yma neu am ragor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu Innovate UK, cliciwch yma.