English

ROCKWOOL UK yn derbyn achrediad Cyflog Byw

06/11/18 00:00:00

Mae ROCKWOOL UK wedi derbyn achrediad gan y Sefydliad Cyflog Byw i nodi ei ymrwymiad i dalu Cyflog Byw.                    

Mae’r ymrwymiad gwirfoddol yn cynnwys talu i’r holl staff a gyflogir yn uniongyrchol, a’r staff trydydd parti ar gontract, gyflog yr awr o £8.75 o leiaf, neu £10.20 yn Llundain.

Dywedodd Darryl Matthews, Rheolwr Gyfarwyddwr ROCKWOOL: “Mae ROCKWOOL yn eithriadol falch o fod yn gyflogwr Cyflog Byw ac o wneud y cyhoeddiad yma yn ystod yr Wythnos Cyflog Byw. Fel busnes, rydyn ni wedi talu mwy na’r cyflog gofynnol i weithwyr am flynyddoedd lawer ac mae’r achrediad yma’n dangos ein hymrwymiad ni i dalu’r Cyflog Byw real yn y tymor hir, ac ymestyn hynny ar draws y staff contract rydyn ni’n gweithio ochr yn ochr â nhw bob dydd.”

Dywedodd Tess Lanning, Cyfarwyddwr y Sefydliad Cyflog Byw: “Rydyn ni’n hynod falch bod ROCKWOOL wedi ymuno â’r mudiad o fwy na 4,500 o gyflogwyr cyfrifol ledled y DU sy’n ymrwymo’n wirfoddol i fynd ymhellach na’r cyflog gofynnol sy’n cael ei bennu gan y llywodraeth er mwyn gwneud yn siŵr bod eu staff nhw i gyd yn ennill digon i fyw arno.

“Maen nhw’n ymuno â miloedd o fusnesau bach, yn ogystal ag enwau mawr cyfarwydd fel IKEA, Maes Awyr Heathrow, Barclays, Clybiau Pêl Droed Chelsea ac Everton a llawer mwy. Mae’r busnesau yma’n cydnabod bod talu’r Cyflog Byw yn arwydd o gyflogwyr cyfrifol ac maen nhw, fel ROCKWOOL, yn credu bod diwrnod caled o waith yn haeddu cyflog teg."

undefined