English

Seminar Brecwast Adnoddau Dynol gyda siaradwr gwadd Debra Barber

19/09/17 00:00:00

undefined

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr a Hugh James yn falch iawn o’ch gwahodd i seminar brecwast yn rhad ac am ddim gyda’r prif siaradwr Debra Barber, Prif Swyddog Gweithredol Maes Awyr Caerdydd.

Dyddiad: dydd Mawrth 21 Tachwedd 2017

Lleoliad: Gwesty Coed-y-Mwstwr, Llangrallo, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 6AF

Amser: 08.30am i ddechrau am 9 tan 11am
Cost: Yn rhad ac am ddim, ac yn cynnwys brecwast a lluniaeth ysgafn

Cyflwynydd: Helen Iles, Uwch Gyfreithiwr Cyswllt a Phennaeth Hyfforddi gyda Hugh James

Byddwch yn barod am y newidiadau yn y deddfau diogelu data yn 2018

Os ydych eisiau heddwch, byddwch yn barod am ryfel …oedd cyngor Roman Vegetius cyn i’r Ymerodraeth Rufeinig ddymchwel. Dyna yw cyngor Helen Iles hefyd, yr Uwch Gyfreithiwr Cyswllt a Phennaeth Hyfforddi gyda Hugh James wrth drafod y newidiadau yn y rheolau a ddaw i rym ar gyfer holl fusnesau’r DU ym mis Mai 2018 yn sgil y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (“GDPR.”)

Drwy newid y rheolau diogelu data cyfredol, mae’n bosib y gall y GDPR wneud y maes rheoli data yn fwy aneglur byth i sefydliadau, oni fyddant wedi paratoi’n drwyadl ar ei gyfer a’u bod yn barod i ymdopi â’i effaith. Er bod rhai o’r gofynion rheoli data yn aros yr un peth, mae’r GDRP yn gofyn am wneud materion eraill yn wahanol, a bydd dyletswyddau eraill yn cael eu cyflwyno am y tro cyntaf erioed.

Dewch i’r sesiwn hon i sicrhau bod eich sefydliad chi yn barod am hyn, wedi’i arfogi â gwybodaeth, ac mewn sefyllfa i allu diogelu ei hun rhag y ddirwy newydd o hyd at 20 miliwn Ewro.

Gwybodaeth am y siaradwr: Debra Barber, Prif Swyddog Gweithredol Maes Awyr Caerdydd     

Ymddeolodd Deb o’i swydd fel Capten Grŵp yn yr Awyrlu Brenhinol yn 2012 ar ôl gyrfa lwyddiannus o 28 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw bu’n bennaeth gweithredu Rheoli Traffig yn yr Awyr, ac roedd yn uchel ei pharch fel un o uwch swyddogion benywaidd nodedig yr Awyrlu Brenhinol . Yn ei swydd fel Prif Swyddog Gweithredol ym Maes Awyr CaerdyddmaeDeb yn gyfrifol am gyflawni’r strategaeth uchelgeisiol o weld twf cynaliadwy hirdymor ym musnes y Maes Awyr, gan greu buddion economaidd sylweddol i Gymru.

Cadwch eich lle ymlaen llaw:

Sut i gadw lle: E-bost: business@bridgend.gov.uk(mae cadw lle yn hanfodol)

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â: Mary Pope ar 01656 815320 neu anfonwch neges e-bost at: mary.pope@bridgend.gov.uk

 

undefined    undefined   undefined