English

Seminar brecwast am ddim am seibr-ddiogelwch

05/11/18 00:00:00

Ymunwch â ni am seminar brecwast am ddim am seibr-ddiogelwch, i’ch helpu chi i ddeall ffyrdd o wella eich diogelwch seibr yn gyffredinol, yn allanol ac yn fewnol.                        

Dyddiad: Dydd Iau 29 Tachwedd 2018

Amser: 8.30am ar gyfer 09am tan 11.30am

Lleoliad: Canolfan Waterton, Stad Ddiwydiannol Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 6AF    

Cost: Am ddim i fynychu (yn cynnwys lluniaeth)              

Mae cynnydd yn digwydd mewn torri rheolau data a bellach maent yn anochel, felly paratoi yw’r unig arfogaeth i warchod eich data rhag y gelyn.

Ydych chi’n barod os bydd y gwaethaf yn digwydd? Mae gwarchod data busnes a phersonol yn fater cymhleth sy’n newid o hyd. Mae eiddo deallusol, gwybodaeth ariannol a data cleientiaid yn gofyn am y lefelau cadarnaf o warchodaeth rhag lladrad neu ymosodiad o’r tu allan neu’r tu mewn i’r sefydliad.          

Beth bynnag yw rheswm haciwr dros ymosod, boed i ladrata cyllid, twyll, ysbïo neu ymgyrchu drwy hacio, mae’r technegau sy’n datblygu’n bryder cynyddol i fusnesau sy’n ceisio gwarchod eu gwybodaeth a’u hasedau.          

Siaradwyr:

Bydd Chris Philips o’r Uned Troseddau Seibr Ranbarthol (Tarian) a Jonathan Gittens, Rheolwr Ymgysylltu Digidol gyda Banc Barclays, yn eich arwain chi drwy’r ‘bygythiadau presennol’ ac yn eich helpu chi i gadw eich busnes yn ddiogel rhag troseddau seibr.

Sut i archebu: E-bost: business@bridgend.gov.uk (archebu’n hanfodol)

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Mary Pope ar 01656 815320 neu e-bost: mary.pope@bridgend.gov.uk

 

undefined