English

Seminar Brecwast: Diweddariad dwy awr ar sut gallwch chi greu dyfodol mwy diogel yn ariannol!

31/01/19 00:00:00

undefined

Dyddiad: Dydd Mawrth 19 Chwefror 2019

Amser: 8:30am ar gyfer 09am tan 11am

Lleoliad: Gwesty a Chlwb Hamdden Heronston, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 5AW

Siaradwyr: Gretchen Betts a Julie Lord, Magenta Financial Planning Ltd

Cynllunio olyniaeth yn llwyddiannus – gwneud yn fawr o’ch busnes            

Mae Magenta Financial Planning yn gwmni llwyddiannus sydd wedi ennill sawl gwobr. Merched yw staff y Cynllunwyr Ariannol Siartredig ac Ardystiedig hyn ar Heol y Llys ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Bydd y sesiwn hwn yn darparu cyngor a chyfarwyddyd gwerthfawr ar gyfer gwireddu cyfalaf busnes i sicrhau bywyd o ddiogelwch a hapusrwydd yn y dyfodol. NI fyddwn yn siarad am gynhyrchion ariannol ac ni fyddwn yma i werthu unrhyw beth i chi. Nid dyna rydyn ni’n ei wneud! Rydyn ni’n angerddol am addysg ariannol a byddwn yn rhannu ein gwybodaeth a’n profiad er mwyn eich helpu chi i wneud penderfyniadau doeth.

Erbyn diwedd y seminar bydd gennych well dealltwriaeth o’r canlynol:

Pryd a sut i werthu eich busnes      

Sut i gynllunio eich strategaeth gadael

Cynllunio ar gyfer eich dyfodol ariannol ar ôl gwaith!

Yr opsiynau eraill sydd ar gael

Mae Julie a Gretchen yn edrych ymlaen at eich gweld chi ar y 19eg Chwefror ac rydyn ni’n fwy na pharod i ateb unrhyw gwestiynau a gyflwynir ymlaen llaw.

Sut i archebu: E-bost: business@bridgend.gov.uk (archebu’n hanfodol) neu ewch i: www.bridgendbusinessforum.co.uk a chlicio ar ‘Digwyddiadau’.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: Mary Pope ar 01656 815320 neu e-bost: mary.pope@bridgend.gov.uk