English

Seminar Brecwast Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr: Cadernid personol – chi ar ddiwrnod da!

05/11/18 00:00:00

Dyddiad: 14 Rhagfyr 2018

Amser: 8:30am ar gyfer 9am tan 11am

Lleoliad: Canolfan Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr

Prif siaradwr: Louise Ladbrooke, entrepreneur, hwylusydd a hyfforddwr.

Pam ydyn ni wedi blino drwy’r adeg? Ydych chi’n chwilio am rywbeth i gael gwared ar straen bywyd modern? Ydych chi wedi colli eich egni?

Bydd yn rhannu uchafbwyntiau ac isafbwyntiau ei stori ei hun. Mae Louise yn arwain ei chynulleidfa i ddefnyddio eu straeon eu hunain i lunio eu cynllun cadernid pwrpasol. Bydd y gwrandawyr yn mynd adref gyda syniadau cadarn am sut i dorri trwodd a rhyddhau eu hunain o hualau ymddangosiadol bywyd modern.            

Yn ystod y sesiwn yma byddwn yn edrych ar pam mae cadernid yn ymwneud mwy â goroesi heriau dyddiol cyson, yn y gwaith ac mewn bywyd yn gyffredinol, yn hytrach nag ennill yn y Gemau Olympaidd.

Yn cynnwys cyflwyniad i ymwybyddiaeth ofalgar, bydd y gweithdy yma’n edrych ar beth, pam a sut yng nghyswllt cadernid. Bydd pawb sy’n bresennol yn cael eu hannog i greu eu cynllun cadernid personol unigryw eu hunain fel ein bod ni i gyd yn gallu cael diwrnod da bob diwrnod.

Am y siaradwr:

Louise Ladbrooke oedd sylfaenydd Meithrinfa Bees Knees. Aeth Louise drwy gyfnod anodd iawn yn bod yn llwyddiannus, gyda disgwyliadau arni i “berfformio” ar gyfer sawl cynulleidfa wahanol, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Gadawodd hynny ei ôl arni a heddiw mae’n byw yn Cirencester, do, mae wedi symud i ffwrdd! Mae’n defnyddio ei stori bersonol ei hun i ddangos beth sy’n gallu mynd o’i le a bydd yn helpu’r gynulleidfa i ddatblygu strategaeth cadernid personol, neu o leiaf i feddwl am sut i oresgyn y tonnau o bryderon rydym yn gorfod delio â nhw’n ddyddiol.                                

Sut i archebu: E-bost: business@bridgend.gov.uk (archebu’n hanfodol)

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: Mary Pope ar 01656 815320 neu e-bost: mary.pope@bridgend.gov.uk

undefined