English

Seminar Brecwast HR - Torri’r rheolau i greu diwylliant o berfformio’n dda

13/04/17 00:00:00

undefined
Dyddiad:
Dydd Iau 25 Mai 2017
Amser: 08.30am ar gyfer 9am hyd at 11am
Lleoliad: Gwesty Coed-y-Mwstwr, Llangrallo, Pen-y-bont ar Ogwr
Cost: Am ddim (yn cynnwys lluniaeth a brecwast)

Gwaredu gwerthusiadau!  Torri’r rheolau i greu diwylliant o berfformio’n dda

A ydych chi wedi cael llond bol ar lenwi ffurflenni? A ydych chi’n ofni’r sgyrsiau anodd sydd i ddod? Os ydych chi o’r farn bod y system adolygu dwywaith y flwyddyn yn hen, nad yw’n addas i’w diben a bod angen dull newydd, nid ydych chi ar eich pen eich hun.

Mae llawer o fusnesau’n canfod yn aml iawn nad yw eu prosesau presennol yn ysgogi ymgysylltiad â’r gweithwyr na’r perfformiad da y maen nhw'n dymuno ei gael, ond maen nhw’n poeni mai hwnnw yw’r unig ddewis er mwyn parhau i gydymffurfio â’r gyfraith. 

Ymunwch â thîm hyfforddi Hugh James a fydd yn archwilio dull amgen, gan arloesi’r gwaith o geisio canlyniadau pendant drwy lai o waith papur a manteisio ar y bylchau cyfreithiol sy’n cynnig ateb masnachol ac ymarferol i broblem oesol ar eich cyfer chi.

Ynglŷn â’r siaradwr

undefinedAr ôl clywed beth sydd gan y cyfreithwyr i’w ddweud am berfformiad, cawn wedyn wrando ar yr Olympiad Christian Malcolm yn sôn am gysyniadau allweddol yn y byd chwaraeon ac yn egluro sut y maent yn berthnasol i’r byd busnes. 

Mae Christian Malcolm yn sicr yn un o sbrintwyr mwyaf llwyddiannus Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon. Ymddangosodd ar y llwyfan rhyngwladol yn 1998 yn 19 oed ac enillodd y dwbl ym Mhencampwriaethau Iau y Byd yn y 100 a’r 200m. Yn ystod yr un flwyddyn, cipiodd Arian y 200m yng Ngemau’r Gymanwlad mewn amser o 20.29e.

Mae Christian wedi troi ei law yn naturiol iawn at swyddi ar y cyfryngau yn ystod ei yrfa. Yn 2012, tra oedd yn ymarfer yn ddwys ar gyfer Gemau Olympaidd Llundain, cafodd Christian ei rôl gyflwyno gyntaf gyda BBC Wales Radio. Roedd yn siarad am obeithion Olympaidd Cymru yn ystod y cyfnod yn arwain at y Gemau Olympaidd ar dir cartref, gan siarad drwy’r siwrnai o gyrraedd ble’r oeddent a’u gobeithion wrth baratoi at y Gemau.                    

Mae ganddo brofiad o gyflwyno mewn digwyddiadau byw, gan gynnwys gornest y Dyn Haearn yn Ninbych-y-pysgod ac ym Mhersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales (2014 a 2015) ble bu’n cyfweld rhai o gewri’r byd chwaraeon, gan gynnwys Warren Gatland, Leigh Halfpenny, John Hartson a’r enillydd eleni, Dan Biggar. Roedd hefyd yn rhan o dîm sylwebu BBC Cymru Wales yng Ngemau’r Gymanwlad yn Glasgow (2014), a mwynhaodd sawl ymddangosiad ar 5Live tra oedd yn y digwyddiad. 

Cadwch eich lle ymlaen llaw:
Sut i gadw lle: E-bost: business@bridgend.gov.uk (mae cadw lle yn hanfodol)

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: Mary Pope ar 01656 815320 neu anfonwch e-bost at: mary.pope@bridgend.gov.uk.

 undefined    undefined