English

Seminar brecwast: Seiberddiogelwch: y bygythiad presennol

26/02/19 00:00:00

Ymunwch â ni am seminar brecwast ar seiberddiogelwch sy’n rhad ac am ddim ac sydd â'r nod o'ch helpu i ddeallffyrdd y gallwch wella eich gwydnwch seiber cyffredinol yn allanol ac yn fewnol.

Mae toriadau diogelwch data yn cynyddu ac maent bellach yn anochel, felly paratoi yw'r unig amddiffyniad ar gyfer diogelu eich data rhag y gelyn.

Ydych chi'n barod petai'r gwaethaf yn digwydd? Mae gwarchod data busnes a phersonol yn fater cymhleth sy'n newid o hyd. Mae angen y lefelau cryfaf o ddiogelwch ar gyfer eiddo deallusol, gwybodaeth ariannol a data cleientiaid rhag lladrad neu ymosodiad o du allan ac o fewn y sefydliad.

Am ba bynnag rheswm y mae haciwr yn penderfynu ymosod, boed hynny ar gyfer dwyn arian, twyll, ysbïo neu hacweithredu, mae eu technegau datblygol yn bryder cynyddol i fusnesau sy'n ymrafael i warchod eu gwybodaeth a'u hasedau.

Siaradwyr:

Bydd Chris Philips, o'r Uned Seiberdrosedd Ranbarthol (Tarian), Banc Barclays, yn eich tywys drwy'r 'bygythiadau presennol' ac yn eich helpu i gadw'ch busnes yn ddiogel rhag seiberdrosedd.

Dyddiad: 22 Mawrth 2019

Amser: 8.30am ar gyfer 9am tan 11am

Lleoliad: Canolfan Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3WT

Pris: Am ddim (yn cynnwys brecwast)

Sut i gadw lle: E-bost: business@bridgend.gov.uk neu ewch i: www.bridgendbusinessforum.co.uk (mae cadw lle yn hanfodol)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Mary Pope ar 01656 815320 neu drwy e-bost: mary.pope@bridgend.gov.uk

Rhagor o wybodaeth:

Cysylltwch â: Mary Pope ar 01656 815320

undefined