English

Seminar Rheoli absenoldeb yn y gweithle gyda Helen Iles Ltd

10/10/18 00:00:00

Dyddiad: 18 Hydref 2018    

Amser: 8.30am ar gyfer 9am tan 11am

Lleoliad: Canolfan Waterton, Stad Ddiwydiannol Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr

Ymunwch â Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr a Helen Iles Ltd ar gyfer seminar brecwast am ddim yn rhoi sylw i reoli absenoldeb gyda’r siaradwr gwadd, Lynda Campbell, Cyfarwyddwr, Service Culture Club (Cyn Gyfarwyddwr gyda Nwy Prydain).

Ewch ati i weithredu’n llwyddiannus yn ystod tymor y salwch drwy fynd i’r sesiwn yma a dod i wybod am hawliau sefydliadau ac unigolion, a’r risgiau a’r cyfrifoldebau cysylltiedig â rheoli absenoldeb yn effeithiol.

Gan gyfuno’r cyfreithiol gyda’r ymarferol, bydd y sesiwn yma’n canolbwyntio ar y fframwaith cyfreithiol ac arfer orau sy’n sail i’r pwnc llosg yma, ac yn ei gyfuno ag esiamplau o fywyd go iawn gan sefydliadau sydd wedi mynd i’r afael â phroblemau absenoldeb ac wedi sicrhau canlyniadau ymarferol positif.

Ewch i wefan y fforwm am fwy o wybodaeth ac i archebu eich lle, neu anfonwch e-bost i: business@bridgend.gov.uk