English

Seren rygbi Cymru i ymddangos fel gwestai mewn brecwast busnes

31/01/19 00:00:00

undefined

Bydd seren rygbi Cymru, Ryan Jones, yn ymuno â busnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel siaradwr gwadd arbennig ym mrecwast busnes blynyddol Dydd Gŵyl Dewi Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr.

Gyda chefnogaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae gan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr fwy na 900 o aelodau ac mae’n cynnig llais unedig i gwmnïau lleol o bob maint a sector yn y fwrdeistref sirol.            

Yn dychwelyd ar 1 Mawrth 2019 yng Ngwesty Coed-Y-Mwstwr, Llangrallo, mae’r brecwast busnes poblogaidd yn gyfle rhagorol i fentrau lleol rwydweithio, diddanu cleientiaid a chydweithwyr, a dathlu Dydd Gŵyl Dewi mewn ffordd gwbl Gymreig.                        

Bydd cyn-gapten Cymru a Llewod Prydain ac Iwerddon, Ryan Jones, yn trafod rhai o’i gyflawniadau pennaf, gan gynnwys ei brofiad o ennill tair Camp Lawn gyda Chymru a’i gapteiniaeth gyda’r Gweilch. Hefyd bydd yn sôn am ei rôl greiddiol wrth i’w wlad gadw teitl 6 Gwlad RBS yn 2013.                  

Cost: Pris y tocynnau unigol ar gyfer y digwyddiad yma yw £22+TAW ac mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol. Rhaid cyrraedd erbyn 8am er mwyn dechrau am 8:30am a bydd y digwyddiad yn para tan 10am.

I archebu eich lle (mae archebu’n hanfodol), anfonwch e-bost i: business@bridgend.gov.uk neu ewch i: www.bridgendbusinessforum.co.uk a chlicio ar ‘Digwyddiadau’. Mae cyfleoedd Noddi ar gael ar gyfer y digwyddiad yma nawr – am fwy o wybodaeth cysylltwch â Mary Pope ar (01656) 815320 mary.pope@bridgend.gov.uk.

Am y newyddion diweddaraf am y digwyddiad, ewch i wefan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, dilynwch @BridgendForum ar Twitter neu hoffi ‘Bridgend Business Forum’ ar Facebook.