English

Sesiynau briffio ar Brexit i fusnesau

26/02/19 00:00:00

Mae Busnes Cymru yn cynnal nifer o seminarau mewn perthynas â Brexit yn ystod mis Chwefror a mis Mawrth.

Nod y briffiau yw darparu dealltwriaeth glir i fusnesau ar y cymorth sydd ar gael iddynt wrth baratoi ar gyfer Brexit, megis Porth Brexit ac offer diagnostig, y cymorth sydd ar gael o fewn Llywodraeth Cymru (megis Busnes Cymru, yr Is-adran Masnach ac ati), a hefyd y cymorth sydd ar gael gan randdeiliaid allweddol megis Banc Datblygu Cymru ac awdurdodau lleol, yn ogystal â chyfleoedd ar gyfer rhwydweithio.

Dyma ddyddiadau'r briffiau sy'n cael eu rhedeg yn ne-ddwyrain Cymru:

4 Mawrth 2019

Lleoliad: Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan – Ardal Fenter

Amser: 8am tan 10am

12 Mawrth 2019

Lleoliad: Y Swyddfeydd Cyffredinol, Glynebwy – 8am tan 10am

 

Cadwch eich lle yma: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/busnes-cymru-seminar-briffio-ar-brexit/

Sylwch fod nifer y lleoedd yn gyfyngedig ac ni fydd lle i fwy na 30 o fusnesau fesul digwyddiad.

undefined